...תירס חם ... תירס חם !!!

אייל מרקוס ומאיה לנדאו

Summary

עגלת תירס מכה שנית , נתהלך יחדיו ברחבי העיר ונהלל את אלוהי התירס .

Full description of concept

עגלת תירס עמוסת תירס חם ומטבלים שונים

Team and plan

אייל מרקוס ומאיה לנדאו

Moop plan (matter out of place)

נביא שקיות זבל לאיסוף הקלחים

Budget overview

400

How can other burners cocreate with you?

אחרי שבשנה שעברה הוזהרנו על הפרת יוצרים , מוזמנים להציע סיסמאות וחרוזים חדשים ..

What is this?

Congratulations! You've stumbled upon something special. The Burnerot is a participatory festival that takes place in Jerucham lake in Israel on Dec 29-31. It's a fully participatory event where everything is created by the participants themselves, with out any spectators.

    Details

  • Do you need electricity from the grid? How much in Watt? לא

  • Will there be light? לדיםס

  • Will anything burn? לא

  • What is your audio footprint? לא


  • Dream year midburnerot2017
  • Next random dream