PrincessMe

בן רוזנצוייג

החלום בקצרה

מרחב מונחה התבוננות, התחברות מחדש ואהבה עצמית

תיאור מלא של הרעיון

אני רוצה לשמור את הרעיון הסופי בינתיים לעצמי. בגדול מדובר במיצב אינטראקטיבי בו אחד נכנס ''פנימה'' והשני מנחה אותו מבחוץ.. גודל כל המיצב לא יעלה על גודל של קובייה בגודל מטר על מטר. מבנה מדורג לשבת עליו וחלל בו מכניסים את הראש. .

צוות ותוכנית

מיצב זוגי. פעל במידברנרות שנה שעברה כיוזמה לא רשומה במערכת.

תוכנית החשל"ש (חומר שלא שייך למקום)

ארגז קרטון יילך למחזור. כל השאר בר קיימא

תוכנית מחזור

כל הרכיבים ישומשו שנית, שלישית ורביעית.

סקירת התקציב בש"ח

קרטון - מהרחוב
אביזרים נוסpho, כולל דבק - 50 שקלים.
הובלה - עצמית

כיצד יכולים ברנרים נוספים להצטרף ליצירה שלכם?

לבוא ולהתאהב בעצמם מחדש

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברנרות זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!

    פרטים

  • האם את זקוקה לחשמל? פרטי בוואטים לא

  • האם תהיה תאורה? לא, מקסימום פס לדים.

  • האם משהו ישרף? לא

  • האם החלום שלך משמיע קול? לא

  • חימום אין צורך


  • שנת החלום midburnerot2017
  • חלום רנדומלי הבא