מעגלים

ניב

Summary

ריקוד האש המעגלי

Full description of concept

3 דמוית אוחזות ידיים בריקוד במעגלי סביב מדורה.
הדמיות עשיות מגלילים, מלא גלילים. ורק מי שיקיף את כל היצירה יבין מה הוא רואה

Moop plan (matter out of place)

סריקה ואיסוף

Budget overview

חומרי גלם 700
חומרים מתקלים למחברים ובנייה 500
אלקטרוניקה 300
הובלה 500

What is this?

Congratulations! You've stumbled upon something special. The Burnerot is a participatory festival that takes place in Jerucham lake in Israel on Dec 29-31. It's a fully participatory event where everything is created by the participants themselves, with out any spectators.

    Details

  • Do you need electricity from the grid? How much in Watt? כן ללדים ומחשב. 20-30 watts

  • Will there be light? מהמדורה וללדים

  • Will anything burn? כן! הכל! עד 4 אנשים לפרימיטר

  • What is your audio footprint? אולי

  • Warming the place מדורה במרכז


  • Dream year midburnerot2017
  • Next random dream