לקום לתחייה

Staying alive

Summary

לתת לאנשים את התחושה שסוף חייהם מגיע. ואז לקבל הזדמנות לחשוב על מה רוצים להשיג/ לעשות בזמן שנותר

Full description of concept

האדם עובר סדרת מצבים אשר מדמה מצב קיצון של תחושת סוף חיים. ואז מקבל הזדמנות לראות מה חשוב לו ומה החלומית אותם רצה להגשים
עי מס סיטואציות

Moop plan (matter out of place)

אוכל / שתייה

Recycling plan

1. מגיעים ממני
2. שימוש חוזר
3. יחזרו אליי

How can other burners cocreate with you?

כן

What is this?

Congratulations! You've stumbled upon something special. The Burnerot is a participatory festival that takes place in Jerucham lake in Israel on Dec 29-31. It's a fully participatory event where everything is created by the participants themselves, with out any spectators.

    Details

  • Do you need electricity from the grid? How much in Watt? כן

  • Will there be light? כן

  • Will anything burn? לא

  • What is your audio footprint? מדברים

  • Warming the place חם בלב


  • Dream year midburnerot2018
  • Next random dream