אזור ללא הסכמה

נוני

Summary

איזור בו מה שאת רוצה לעשות לוקח קדימות על הכל

Full description of concept

אירוע ברן הוא סביבה שמדגישה את הצורך בהסכמה מלאה לפני ֿכל חדירה למרחב הפרטי של מישהי אחרת.
זה חשוב, זה אחלה, זה חמודה.
מצד שני... אם לא בא לכן לקבל הסכמה או שלחילופין אתם לא רוצים שתהיה לכן ברירה גשו לאזור ללא הסכמה לחוויה ראדיקלית לפי חוקי הטבע.

Team and plan

אני הצוות.
התוכנית היא הקמת אזור מגודר קלות ומסוסל רבות.
יתכן שיוספו אלמנטים עדינים אחרים.

Moop plan (matter out of place)

לא יהיה חשל״ש

Recycling plan

חומרים משימוש חוזר שיאספו ויחזרו.

Budget overview

300
מספר שלטים, גרפיטי, עמודים, סס״ל, פסי לדים

How can other burners cocreate with you?

ברנרים מוזמנים להוסיף על הרעיון ובמידה וצריך גם לבניה

What is this?

Congratulations! You've stumbled upon something special. The Burnerot is a participatory festival that takes place in Jerucham lake in Israel on Dec 29-31. It's a fully participatory event where everything is created by the participants themselves, with out any spectators.

    Details

  • Do you need electricity from the grid? How much in Watt? לא

  • Will there be light? יואר באמצעות פסי לדים

  • Will anything burn? לא

  • What is your audio footprint? ממש ממש ממש חלש

  • Warming the place לא


  • Dream year midburnerot2018
  • Next random dream