תגלתן

אדם

Summary

תגלתאן במסיבות מדברון

Full description of concept

תכלתן

Team and plan

מדרון

Moop plan (matter out of place)

נקיון

Recycling plan

חשלש

How can other burners cocreate with you?

כן

What is this?

Congratulations! You've stumbled upon something special. The Burnerot is a participatory festival that takes place in Jerucham lake in Israel on Dec 29-31. It's a fully participatory event where everything is created by the participants themselves, with out any spectators.

    Details

  • Do you need electricity from the grid? How much in Watt? כן

  • Will there be light? עוזור

  • Will anything burn? עוזר מי חברים

  • What is your audio footprint? מסיבות עם חברים

  • Warming the place רגור מבדבראון


  • Dream year midburnerot2018
  • Next random dream