מסגרת זה לא פשע 3

צוות מסגרות לדורותי

Summary

המסגרת שדרכה הכל נראה אחרת

Full description of concept

החיים במסגרת, אפשר? מותר? רצוי?
האם הדברים נראים שונה מתוך או מחוץ למסגרת.
האם כל מה שממוסגר תלוי על קיר?
חבל שאי אפשר ללכת עירומים

Moop plan (matter out of place)

הכל חוזר הביתה לקיר של רותם, מסגרת בכל זאת.

Recycling plan

שנה שלישית אותו מיצב

Budget overview

רק סוללות

How can other burners cocreate with you?

לתלות מסגרות נוספות איפה שבא להם בפלאיה

What is this?

Congratulations! You've stumbled upon something special. The Burnerot is a participatory festival that takes place in Jerucham lake in Israel on Dec 29-31. It's a fully participatory event where everything is created by the participants themselves, with out any spectators.

    Details

  • Do you need electricity from the grid? How much in Watt? לא צריך חשמל

  • Will there be light? כן!! לדים

  • Will anything burn? לא יישרף

  • What is your audio footprint? קולות פליאה של המשתתפים, המיצב דומם

  • Warming the place אין חימום


  • Dream year midburnerot2018
  • Next random dream