The Physical Impossibility of Making Art for Hippies

Niv

החלום בקצרה

a kinetic great white shark

תיאור מלא של הרעיון

full scale 4 meters long great white shark swimming mid air in an open aquarium

תוכנית החשל"ש (חומר שלא שייך למקום)

take it back home

סקירת התקציב בש"ח

4500 חומרים והובלה
6000 עם תאורת

מה זה?

מזל טוב! נתקלתם במשהו מיוחד! מידברנרות זה הדבר הכי מדהים שיש. אתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם את הרעיונות הייחודיים, והמפורכים שאנשים ממציאים בשביל הדבר הזה! בום!

    פרטים

  • האם את זקוקה לחשמל? פרטי בוואטים 300

  • האם תהיה תאורה? maybe

  • האם משהו ישרף? nope


  • שנת החלום midburnerot2018
  • חלום רנדומלי הבא