תא וידוי

ליאת

Summary

כי היינו רעים ואנחנו צריכים לקבל עונש

Full description of concept

תא וידוי כמו שיש בכנסייה שבצד אחד יושבת כוהנת/נזירה/כומר/רב או כל מי שבא לה ובצד השני יושבת החוטא ומתוודה.
הכוהנת מקשיבה ונותנת משימות כדי לכפר על החטאים.
צריך לבנות את התא וצריכים אנשים שיתנדבו להיות כהנים

Team and plan

צוות בנייה. עזרה בבניית התא ווידוי, אנשים עם יכולות נגרות או עם כלים מתאימים. מתנדבים לכהונה לפי משמרות של שעה שעתיים.

Moop plan (matter out of place)

הכול חוזר אלי או נשרף. מה שנחליט

Recycling plan

רוב החומרים מגיעים מעץ ממוחזר.

How can other burners cocreate with you?

מוזמנים לעזור לבנות את התא, לקשט אותו או להתנדב להקשיב לאנשים ולתת להם משימות בהתאם

What is this?

Congratulations! You've stumbled upon something special. The Burnerot is a participatory festival that takes place in Jerucham lake in Israel on Dec 29-31. It's a fully participatory event where everything is created by the participants themselves, with out any spectators.

    Details

  • Do you need electricity from the grid? How much in Watt? לא סגורה

  • Will there be light? לדים או אם יהיה חשמל מנורה

  • Will anything burn? אפשר לשרוף

  • What is your audio footprint? לא

  • Warming the place המקום סגור. בתכנית הקירות יהיו מכוסים קטיפה. אנשים יתחממו מלהיזכר במעשים שלהם.


  • Dream year midburnerot2018
  • Next random dream