נס פח השמן

טל מור

Summary

פסל מעץ ןפסיפס שבתוכו מנורת שמן שהשמן עובר דרכה כל הזמן

Full description of concept

בול עץ שבחלק העליון יש כד חרס שדרכו זורם שמן לתוך תעלה בעץ עד שהוא מגיע לשקע גדול בעץ שמצופה באבן שם יש פתיל שבוער ועושה אור לאחר מכן השמן ממשיך בתעלת ניקוז עד בור קטן שבו חור שעובר לצד השניוהשמן נשפך לכלי קטן אים משאבה שמעלה את השמן בחזרה לכד וכך חוזר חלילה

Team and plan

איין צוות רק אני מביא את זה ורוצה לשים את זה בכניסה לצאפטי

Moop plan (matter out of place)

יהייה רק בקבוקי שמן רקים שאותם אני לוקח

Recycling plan

אני לוקח את המיצג כולו בחזרה החומרים הם בול עץואבן

How can other burners cocreate with you?

לא צריך עזרה

What is this?

Congratulations! You've stumbled upon something special. The Burnerot is a participatory festival that takes place in Jerucham lake in Israel on Dec 29-31. It's a fully participatory event where everything is created by the participants themselves, with out any spectators.

    Details

  • Do you need electricity from the grid? How much in Watt? לא צריך חשמל

  • Will there be light? זה מאיר את עצמו

  • Will anything burn? רק פתיל קטן שעושה אור

  • What is your audio footprint? לא

  • Warming the place הוא יתן להם אור קטן והשראה גדולה


  • Dream year midburnerot2018
  • Next random dream